Univerzitní základ bakalářského studia

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

Předmět Doplňující informace neuvedené v Karolínce nebo v SIS
Filosofický diskurz I. Odborná literatura a filosofické prameny
Filosofický diskurz II. Odborná literatura a filosofické prameny
Úvod do sociologie (Modul Společensko vědní předměty)  
Úvod do filosofie  
Úvod do politologie (Modul Společensko vědní předměty)