Informace o přijímacích zkouškách

Přijímací řízení sestává z vypracování písemných testů [ukázkový test 1, ukázkový test 2]. Písemné testy ověřují jednak faktografické znalosti z oborů filosofie, etiky, práva, ekonomie, logiky, sociologie, politologie, kulturní antropologie a religionistiky a regionální historie a dále potom porozumění odbornému textu. První z testů se skládá z 30 faktografických otázek, z nichž každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem. V druhém z testů, sestaveném z 10 úryvků z odborného textu, uchazeč/ka volí z alternativ, z nichž jen jedna je správná, přičemž správná odpověď na otázku-úryvek je hodnocena 3 body. Délka testu je 90 min.

K přípravě na testy lze využít VŠ učebnice, skripta a odborné publikace z dějin filosofie, ze základů systematické filosofie, etiky, práva, ekonomie, logiky, sociologie, politologie, kulturní antropologie a religionistiky a regionální historie.