Trajektorie studia

1. rok studia

Studenti 1. ročníku studia bakalářského programu ZSV si vedle oborových předmětů (Úvod do společenských věd, Ekonomie, Právo a Regionální historie) povinně zapisují z univerzitního základu Filosofický diskurz I. a II., v ZS (FDI.) a v LS (FDII.), který je vypisovaný speciálně pro ně a zařazený do rozvrhu podle katedrových možností (přednášející PhDr. Blažková). Studenti oboru ZSV si nezapisují z povinně volitelných kurzů  UZ Úvod do sociologie a Úvod do politologie.

2. rok studia

Na konci 2. ročníku studia bakalářského programu ZSV musí mít student/ka absolvované dva povinně volitelné kurzy Filosofický kurz a dva povinně volitelné kurzy Etický kurz.

Předpokládá se, že student/ka v zimním semestru 2. ročníku splní kurzy Filosofický kurz a  Etický kurz a že v letním semestru splní jiné kurzy z nabídky Filosofický kurz  a  Etický kurz.

Výběr předmětů není podmíněn označením kurzu (číslicí a písmenem A IA IB , A IIA, IIB apod.). Pokud student/ka v zimním semestru splní kurz Filosofický kurz např. IA, může si v letním semestru zvolit kurz Filosofický kurz  A IIA nebo A IIB.

Kurzy jsou vypisovány vždy aktuálně podle rozvrhových možností katedry.

3. rok studia

Na konci 3. ročníku bakalářského studia ZSV musí mít student/ka jako předpoklad k připuštění k bakalářské zkoušce splněný minimálně jeden předmět z každé ze čtyř skupin povinně volitelných předmětů: 1.  filosoficko-religionistické, 2. eticko-antropologické, 3.  ekonomicko-regionalistické a 4. sociologicko–politologicko–právní.