Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV

Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV

Máte-li chuť se na chviličku setkat s kolegy a absolventy, můžete využít následujících příležitostí:

Příležitost pro setkání absolventů:

16. 12. 2020    18:00  Předvánoční setkání studentů a absolventů 

23. 12 2020     17:00  Předvánoční setkání studentů a absolventů (po emailové domluvě)

Výše uvedená setkání budou realizována prostřednictvím MS Teams (není třeba mít aplikaci staženou a instalovanou, stačí odkaz otevřít v některém z prohlížečů MS, mapř. MS Edge).

Adresa setkávání: https://1url.cz/@DidaSetkani

Informace k zahájení výuky bezkontaktním formou

Vzhledem k epidemiologické situaci na počátku semestru platí zákaz kontaktní výuky v říjnu též pro studenty CŽV programů. Výuka 2. ročníku bude probíhat synchornně v termínech původně plánované přímé výuky a bude podpořena též výukou asynchronní (zatím realizovanou prostřednictvím emailové komunikace). Pokud nadále nebude možné realizovat kontaktní výuku i v listopadu, bude též výuka 1. ročníku zajištěna vzdáleně - konkrétní informace obdrží studenti během zápisu do studia.

Protože katedra OVF jednoznačně upřednostňuje nástroj MS Teams, bude synchronní výuka probíhat jeho prostřednictvím. K účasti na setkání ("schůzce") není třeba mít instlovaný MS Teams (i když jeho instalaci doporučuji), neboť je možné se přilhásit též prostřednictvím prohlížeče MS Edge, který bývá součásti instalace MS Windows. A samozřejmě není třeba mít licenci MS Office 365. (Program/aplikace MS Teams funguje samozřejmě též v Androidu, Linuxu a v iOS.)

V případě dotazů se obraťte na garanta studia, Zbyňka Zichu (viz též konzultační hodiny).

Inforamce pro zájemce o studium, kteří podali přihlášky: V ak. r. 2020-2021 proběhlo přijímací řízení revizí podaných přihlášek dne 22.9. současné době mám proces přijímání v péči studijiní oddělení a pan děkan, který návrh na přijetí potvrzuje.  (Předběžný rozvrh je již vyvěšen na těchto stránkách).