Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV

Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV

 • Opět distančně: V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace také LS studia začne a bude probíhat distanční formou. Synchronní výuka bude probíhat převážně v MS Teams stejně jako tomu bylo v minulém semestru. Informace o chystané výuce s adresami schůzek studenti obdží opět ve sdíleném dokumentu, který bude průběžně aktualizován.
 • Zimní termín závěrečných zkoušek studia: Závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia Občanské výchovy a základů společenských věd se konají v zimním termínu akademického roku 2020/21 dne 12. 2. 2021 v 10 hodin, a to
  distančně v prostředí MS Teams. Zkouška proběhne v souladu s Metodikou pro distanční průběh
  státní závěrečné zkoušky, viz též https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html . Přihlášení k závěrečné zkoušce obdrží potřebné informace k organizaci distanční zkoušky a k technickým požadavkům jejího zajištění a budou mít možnost její průběh předem
  konzultovat a prověřit technické zázemí. Zájemci o náslech zkušebního pohovoru kontaktujte předsedu komise.
  Zkušební komise: Předseda: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D., zbynek.zicha [at] pedf.cuni.cz

  Členové: PhDr. Milena Tichá, CSc., PhDr. Josef Stracený, CSc., Doc. David Rybák. Ph.D.

Doplňující informace k zahájení výuky bezkontaktním formou

Vzhledem k epidemiologické situaci na počátku semestru platí zákaz kontaktní výuky v říjnu též pro studenty CŽV programů. Výuka 2. ročníku bude probíhat synchornně v termínech původně plánované přímé výuky a bude podpořena též výukou asynchronní (zatím realizovanou prostřednictvím emailové komunikace). Pokud nadále nebude možné realizovat kontaktní výuku i v listopadu, bude též výuka 1. ročníku zajištěna vzdáleně - konkrétní informace obdrží studenti během zápisu do studia.

Protože katedra OVF jednoznačně upřednostňuje nástroj MS Teams, bude synchronní výuka probíhat jeho prostřednictvím. K účasti na setkání ("schůzce") není třeba mít instlovaný MS Teams (i když jeho instalaci doporučuji), neboť je možné se přilhásit též prostřednictvím prohlížeče MS Edge, který bývá součásti instalace MS Windows. A samozřejmě není třeba mít licenci MS Office 365. (Program/aplikace MS Teams funguje samozřejmě též v Androidu, Linuxu a v iOS.)

V případě dotazů se obraťte na garanta studia, Zbyňka Zichu (viz též konzultační hodiny).