Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV (nástěnka studia)

Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV (nástěnka studia)

  • Závěrečné zkoušky studia v ak.r. 2020 - 2021 - Podzimní termín: Závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia Občanské výchovy a základů společenských věd se v akademickém roce 2020/21 budou konat dne 22. 9. od 10 hodin v prostorách KOVF. Bližší informace nalzenete v informaci v dokumentu (PDF) přiloženém k této stánce (viz též zde).

  • Komise přijímacího řízení zasedne nejpozději dne 22.9. 2021, aby na základě podkladů předložených zájemci o studium rozhodla o jejich přijetí či nepřijetí. Zájemci obdrží rozhodnutí na přelomu září a října. (Výuka obvykle začíná v posledním říjnovém týdnu.)

  • Výuka v zimním semestru ak r. 2021 -2022: Předpokládáme, že v zimním semestru bude možné realizovat pravidelná setkánírealizovat v prezenční formě. V případě nepříznivé epidemiologické situace by prezenční forma byla nahrazena distanční formou, přičemž synchronní výuka by probíhala převážně v MS Teams stejně jako tomu bylo v minulém semestru.

  • Předběžný (především termínový) rozvrh naleznete zde.

V případě dotazů se obraťte na garanta studia, Zbyňka Zichu (viz též konzultační hodiny).