Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV

Aktuality pro rozšiřuící studium OV a ZSV

Informace k zahájení výuky bezkontaktním formou

Vzhledem k epidemiologické situaci na počátku semestru platí zákaz kontaktní výuky v říjnu též pro studenty CŽV programů. Výuka 2. ročníku bude probíhat synchornně v termínech původně plánované přímé výuky a bude podpořena též výukou asynchronní (zatím realizovanou prostřednictvím emailové komunikace). Pokud nadále nebude možné realizovat kontaktní výuku i v listopadu, bude též výuka 1. ročníku zajištěna vzdáleně - konkrétní informace obdrží studenti během zápisu do studia.

Protože katedra OVF jednoznačně upřednostňuje nástroj MS Teams, bude synchronní výuka probíhat jeho prostřednictvím. K účasti na setkání ("schůzce") není třeba mít instlovaný MS Teams (i když jeho instalaci doporučuji), neboť je možné se přilhásit též prostřednictvím prohlížeče MS Edge, který bývá součásti instalace MS Windows. A samozřejmě není třeba mít licenci MS Office 365. (Program/aplikace MS Teams funguje samozřejmě též v Androidu, Linuxu a v iOS.)

V případě dotazů se obraťte na garanta studia, Zbyňka Zichu (viz též konzultační hodiny).

Inforamce pro zájemce o studium, kteří podali přihlášky: V ak. r. 2020-2021 proběhlo přijímací řízení revizí podaných přihlášek dne 22.9. současné době mám proces přijímání v péči studijiní oddělení a pan děkan, který návrh na přijetí potvrzuje.  (Předběžný rozvrh je již vyvěšen na těchto stránkách).