Setkávání nad didaktikou filosofie a společenských věd

Pozvánka na pravidelná neformální setkávání

nad didaktikou filosofie a společenských věd

Vážení a milí kolegové, absolventi a studenti,

inspirováni pozitivní zkušeností s nepravidelnými setkáváními pedagogů a studentů nad didaktikou filosofie a společenských věd bychom rádi zahájili tradici pravidelného setkání (a to především v měsících, kdy probíhá pravidelná vysokoškolská výuka). Setkání budou primárně orientována na didaktiku společenských věd a filosofie, což však neznamená, že nebude ponechán prostor též otázkám výuky druhostupňové.

Tato neformální setkání mohou mít mnoho podob (diskuse, sdílení zkušeností z praxe, dílna, přednáška apod.) a různá tematická zaměření (vždy však v souvislosti s tázáním po smysluplném vyučování humanitních věd). Setkávání budou probíhat jedenkráte za měsíc v době pravidelné výuky, ve obyvkle ve druhý (či třetí) čtvrtek v měsíci - viz níže uvedené termíny. Nebude-li uvedeno jinak, budeme se v zimním semestru setkávat v 16:30 v učebně R207E (Knihovna KOVF; v hlavní budově fakulty – M. Rettigové 4)

Máte-li chuť aktivně participovat na některém z budoucích setkání, prosím neváhejte a napište na email zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz, jakému tématu a jakým způsobem byste se chtěli věnovat. (Počítáte-li se svou účastí, doporučujeme uvést Vaše jméno /či přezdívku/ ke konkrétnímu termínu ve sdílené tabulce, abychom měli orientační počet o počtu zájemců - viz zde.)

(Pokud chcete být informování prostřednictvím emailu, prosím zanechte nám Váši adresu prostřednictvím následujícího formuláře: https://forms.gle/fG61MGuk81gYNo2R7.)

 Setkání absolventů, studentů a kolegů

Termín                        Téma

15. 10. 2020    16:30  Zrušeno s ohledem na epidemiologickou situaci

12. 11. 2020    16:30  Setkání spolupracujících učitelů, studentů absolventů k reflexi současné situace (především pro studenty)

16. 12. 2020    16:30  Didaktické setkání k tématu Úcty ve výchově a reflexi současné situace

16. 12. 2020    17:30  Předvánoční setkání studentů a absolventů

16. 12. 2020    18:00  Předvánoční setkání studentů a absolventů CŽV

23. 12 2020     17:00  Druhý termín předvánoční setkání studentů a absolventů CŽV (po emailové domluvě)

Výše uvedená setkání budou realizována prostřednictvím MS Teams (není třeba mít aplikaci staženou a instalovanou, stačí odkaz otevřít v některém z prohlížečů MS, mapř. MS Edge).

Adresa setkávání: https://1url.cz/@DidaSetkani

Doplňující informace k didaktickým setkáním:

Výběr z možných témat setkání: Pojetí výuky filosofie dilemata ve výuce filosofie, mezi filosofií a uměním, filosofie (nejen) pro děti, setkávání filosofie a psychologie/psychoterapie, didaktické využití filosofického a odborného textu, dilemata výuky politologie, výuka religionistické tematiky, formativní hodnocení ve výuce SV, etický rozměr výuky společenských věd a filosofie, imaginace ve výuce společenských věd a filosofie atd.

Kontakt: Zbyněk Zicha

zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz