Fenomén domova

Typ publikace: 
Monografie - odborné knihy
Jazyk: 
Čeština
Rok: 
2013
Bibliografická citace: 
Hogenová, Anna. Fenomén domova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 301 s. ISBN 978-80-7290-705-2.