Čas ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe).

Typ publikace: 
Sborníky z konferencí
Jazyk: 
Čeština
Rok: 
2014
Bibliografická citace: 
PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et al. Čas ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe). Praha: PedF UK 2014. Počet stránek 320. ISBN 97á-80-7290-777-9.