Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe lidského jednání).

Typ publikace: 
Sborníky z konferencí
Jazyk: 
Čeština
Rok: 
2012
Bibliografická citace: 
PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et al. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe lidského jednání). Praha: PedF UK 2012. Počet stránek 302. ISBN 978-80-7290-605-5.