Předměty povinně volitelné 3. ročník

[ Skupina 1 : filosoficko-religionistická ] [ Skupina 2 : eticko-antropologická ] [ Skupina 3 : ekonomicko-regionalistická ] [ Skupina 4 : sociologicko-politologicko-právní ]

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

Modul filosoficko-religionistický

Předmět Doplňující informace neuváděné v Karolínce nebo v SIS
Výběrový kurz I – filosoficko-religionistický – Filosofie člověka
Výběrový kurz I – filosoficko-religionistický – Tři modely výchovy v evropské duchovní tradici
Výběrový kurz I – filosoficko-religionistický – Přínos protestantismu evropské vzdělanosti

Modul eticko-antropologický

Předmět Doplňující informace neuváděné v Karolínce nebo v SIS
Výběrový kurz II – eticko-antropologický – Ethos a krásná literatura
Výběrový kurz II – eticko-antropologický – Antropologie rodiny

Modul ekonomicko-regionalistický

Předmět Doplňující informace neuváděné v Karolínce nebo v SIS
Výběrový kurz III – ekonomicko-regionalistický – Světová ekonomika
Výběrový kurz III – ekonomicko-regionalistický – Role muzea v občanské výchově

Modul sociologicko-politicky-právní

Předmět Doplňující informace neuváděné v Karolínce nebo v SIS
Výběrový kurz IV – sociologicko-politologicko-právní – Metody sociologického výzkumu
Výběrový kurz IV – sociologicko-politologicko-právní – Pracovní právo
Výběrový kurz IV – sociologicko-politologicko-právní – Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení

http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/karolinka/2014/OB2SV10.html