Předměty povinně volitelné

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

(http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/karolinka/2014/ON2SV09.html)

Předmět Doplňující informace neuvedené v Karolínce
Výběrový kurz A Filosofie 1 (Filosofie výchovy) Anotace předmětu
Odborná literatura
Výběrový kurz B - Ekonomie  
Výběrový kurz B - Právo  
Výběrový kurz C - Regionalistika  
Výběrový kurz C - Politologie  
Výběrový kurz D - Filosofie 3 - Projekt moderny  
Výběrový kurz D - Filosofie 4 - Tělo a tělesnost  
Výběrový kurz E - Etika
Výběrový kurz E - Antropologie  
Výběrový kurz F - Sociologie 1  
Výběrový kurz F - Sociologie 2
Výběrový kurz G - diplomní filosofický
Výběrový kurz G - diplomní právní
Výběrový kurz G - diplomní regionalistický
Výběrový kurz G - diplomní politologický (pedagogický)
Výběrový kurz G - diplomní sociologický (psychologický)