Předměty povinné

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

Předmět Doplňující informace neuvedené v Karolínce
Didaktika ZŠ I. Ve shodě s Karolínkou
Didaktika ZŠ II. Rozšířený seznam literatury
Příprava projektu I.  
Didaktika SŠ I. Ve shodě s Karolínkou
Příprava projektu II.  
Didaktika SŠ II. Ve shodě s Karolínkou
Oborová praxe I. Ve shodě s Karolínkou
Oborová praxe II. Ve shodě s Karolínkou