Předměty povinné

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

Předmět Doplňující informace neuvedené v Karolínce nebo v SIS
Úvod do společenských věd I. Ve shodě
Regionální historie I., II. Rozšířený seznam studijní literatury k Regionální historii I.
Rozšířený seznam studijní literatury k Regionální historii II.
Ekonomie I., II. Ve shodě
Náměty seminárních prací
Právo I., II. Rozšířený seznam literatury
Filosofie I., II. Rozšířený seznam studijní literatury pro Filosofii I.
Rozšířený seznam studijní literatury pro Filosofii II.
Etika I., II. Rozšířený seznam studijní literatury
Sociologie I., II. Rozšířený seznam studijní literatury 
Logika Ve shodě
Antropologie (kulturní a sociální) Ve shodě
Politologie Rozšířený seznam studijní literatury 
Religionistika Rozšířený seznam studijní literatury