Předměty povinně volitelné 2. ročník

Filosofie – metodologický základ

Předmět Doplňující informace neuváděné v Karolínce nebo v SIS
Filosofický kurz A I., A II., B I. a B II. Student zapisuje předměty minimálně za 4 kredity. Studující musí absolvovat dva filosofické kurzy a dva etické, nesmí si přitom zvolit kurzy se stejným podtitulem. Podtitul kurzu je uveden při rozvržení přímo v označení rozvrhového lístku (paralelky).
Filosofický kurz - filosofie jazyka
Filosofický kurz - filosofie a právo
Filosofický kurz - četba textů

Aplikovaná etika

Předmět Doplňující informace neuváděné v Karolínce nebo v SIS
Etický kurz A I., A II., B I. a B II. Student zapisuje předměty minimálně za 4 kredity. Studující musí absolvovat dva filosofické kurzy a dva etické, nesmí si přitom zvolit kurzy se stejným podtitulem. Podtitul kurzu je uveden při rozvržení přímo v označení rozvrhového lístku (paralelky).
Etický kurz - Etika a pravda
Etický kurz - Hermeneutická etika
Etický kurz - četba textů