Pokyny pro psaní bakalářské práce

Viz informace pro psaní bakalářských prací uvedené ve studijiním řádu [ PDF ]