Philosophy of Education - special isseus

[ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ]

Časopis Filosofie výchovy - speciální vydání je odborným recenzovaným časopisem vydávaným v anglickém jazyce určeným odborníkům širokého spektra humanitních věd: pedagogům, psychologům, sociologům, filosofům a postgraduální studentům. Speciální čísla jsou vydávána ve spolupráci ruských zakladatelů časopisu s Katedrou občanské výchovy a filosofie, PedF UK. Časopis je zahrnut v seznamu předních recenzovaných vědeckých publikací a časopisů, které doporučuje ruská Státní komise pro udělování akademických titulů (VAK) k publikování vědeckých výsledků a v ruském vědeckém citačním indexu.

Speciální čísla časopisu, jenž byl založen roku 2002, vydávají jeho zakladatelé:

The Research Institute (Training-Methodological Center) of Philosophy of Education at Novosibirsk State Pedagogical University

a Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

ve spolupráci s Katedrou občanské výchovy a filosofie při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

ISSN 1811–0916.
Certificate PI 77-2553.