Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

E-mail: 
hogen [at] volny.cz

Konzultační hodiny

středa
kdykoli během pracovní doby
11:00 – 12:00
kdykoli během pracovní doby

On-line

vždy telefonicky (tel.: 604 131 519)

Curriculum vitae

Narozena 23. 10. 1946 ve Flájích, studium na FTVS UK a na FF-UK, obory: tělesná výchova, čeština, občanská nauka. V roce 1978 získán doktorát na FF UK, v 1985 získán titul kandidáta věd, v roce 1992 habilitována docentem. Od roku 1978 přednášela na FTVS UK,  přednáší na HTF UK a od roku 2001 též na Pedagogické fakultě UK, katedra občanské výchovy a filosofie.
Hlavní filosofický zájem: Husserlova, Heideggerova a Patočkova fenomenologie.

Publikační a vědecká činnost

Rok Citace
2014 Hogenová, Anna. Čas a sebepoznání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 169 s. ISBN 978-80-7290-781-6.
2014 Hogenová, Anna. K Husserlovým pasivním syntézám. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 199 s. ISBN 978-80-7290-767-0.
2013 Hogenová, Anna. Fenomén domova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 301 s. ISBN 978-80-7290-705-2.
2012 Hogenová, Anna. K věci samé. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. 239 s. ISBN 978-80-7290-615-4.
2014 PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et al. Čas ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe). Praha: PedF UK 2014. Počet stránek 320. ISBN 97á-80-7290-777-9.
2012 PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et al. Dialog ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe). Praha: PedF UK 2012. Počet stránek 334. ISBN 978-80-7290-428-0.
2012 PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et al. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe lidského jednání). Praha: PedF UK 2012. Počet stránek 302. ISBN 978-80-7290-605-5.
2011 PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. (Ed.) Česká vzdělanost v Evropě I. Praha: Pedagogická fakulta UK 2011. Počet stránek 333. ISBN 978-80-7290-515-7.
2011 PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et. al. Symbol ve výchově, umění a sportu. (Filosofická reflexe). Praha: PedF UK 2011. Počet stránek 294. ISBN 978-80-7290-428-0.