Základní informace pro spolupracující pedagogy

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

děkujeme Vám za zájem spolupracovat s námi na realizací pedagogických praxí v rámci bakalářského a magisterského studia ZSV, případně za zájem spolupracovat v dalších oblastech teorie a praxe didaktiky OV a ZSV.

Michaela Dvořáková a Zbyněk Zicha

Možnost spolupráce na profesním rozvoji našich studentů

a) Studentské praxe

Pokud máte zájem spolupracovat s námi na realizaci souvislé pedagogické praxe pro SŠ, vyplňte prosím následujcí elektronický dotazník https://forms.gle/7S4eGqdSuk1f1o3h8  a kontaktujte oborové didaktiky (viz níže). Kromě souvilé praxe je možné s KOVF spolupracovat ještě na zajišťování náslechových praxí v magisterském studiu a na více praxích bakalářských. Bližší informace nalzente v následujícím odílu Informace k studentským praxím pro spolupracující učitele.

b) Účast na výuce

Máte-li zájem sdílet své pedagogické zkušenosti, příklady (dobré) praxe aj. v rámci výuky didaktiky, prosím ozvěte se oborovým didaktikům.

Možnost spolupráce na vědecké činnosti a rozvoji praxe

S katedrou OVF můžete spolupracovat na rozvíjení provázání teorie a praxe (pravidelná setkávání nad didaktikou spol. věd a filosfie) též v oblasti vědy (např. na přípravě publikací, výzkumech a probíhajících projektech).

Příkladem může být projekt přezdívaný Společenství praxe, na němž participovala naše katedra: Cílem projektu by podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe zajišťovalo pravidelnou spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Více informací: https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

Na základě tohoto projektu vznikla nálsedující metodika:

Dvořáková, Michaela; Zicha, Zbyněk; Podzimek Michal et al. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence  s metodikou. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Rok vydání: 2019. 1. vydání  ISBN 978-80-7603-061-9. (dostupné zde: https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/files/2019/10/Modul_Obcanske_socialni_kompetence.pdf

Pro bližší informace kontaktuje oborové didaktiky:

  • Ing. Michaelu Dvořákovou, Ph.D. - michaela.dvorakova(at)pedf.cuni.cz
  • Mgr. Zbyňka Zichum Ph.D. - zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz