Informace k pedagogickým praxím pro spolupracující učitele

Informace k studentským praxím pro spolupracující učitele

Studentky a studenti KOVF absoluvují praxe vztahující se k oblasti vzdělávání v rámci studia (1) navazujcího magisterského a (2) studia bakalářského.

1 Praxe v rámci navazujícího magisterského studia

V navazujícím studiu se studenti setkávají s praxí souvislou (1.1) a s praxí náslechovou (1.2).

1.1 Informace k souvislé praxi magisterského studia

(Aktuální poznámka: Informace k průběhu SP v době omezení prezenční výuky naleznete zde)

Studenti navazujícího magisterského studia plní v letním semestru prvního ročníku souvislou praxi na základní škole, zatímco středoškolskou souvislou praxi plní v zimním semestru druhého ročníku. Základní informace k praxím jsou dostupné na internetových stránkách katedry (viz níže). Přípravám na praxe je věnováno obvykle též několik didaktických seminářů na počátku semestrů. Po návratu studetnů z praxí probíhají probíhají reflexe těchto praxí během didaktických seminářů. Podmínkou k započtení souvislé praxe je též kolokviální pohovor nad portfoliem z praxe, který probíhá v měnších skupinkách či individuálně.

Před nástupem na souvislou praxi mají studenti za povinnost absolvovat elektronické proškolení v oblasti minima školských právních předpisů, jehož absolvování mohou prokázat certifikátem.Studenti mohou požádat oborové didaktiky, aby jim vydali potvrzení o tom, že v dané době plní souvislou pedagogickou praxi.

Prostřednictvím následujících odkazů můžete nahlédnout na souhrnné informace k Souvislým pedagogický praxím:

1.2 Informace k náslechové praxi magisterského studia

Studenti navazujícího magisterské studia mají možnost naslechnout a reflektovat výuku studovaného oboru, a to na úrovni druhého a třetího stupně. Vítáme vyučující, kteří jsou ochotni přizvat naše studenty k náslechům jejich výuky.

2 Informace k bakalářským praxím

Bakalářské praxe jsou praxemi přípravnými a uvádějícími; jejich úkolem je zprostředkovat studentům pvní zkušenosti s prostředím a praxí různých pracovišť a institucí.

Inforamace k praxím bakalářského studia naleznete prostřednictvím tohoto odkazu

Na KOVF nabízíme obvykle studentům plnit především praxi volnočasovou a orientační.

Pro bližší informace k výše uvedenému obsahu kontaktuje oborové didaktiky:

  • Ing. Michaelu Dvořákovou, Ph.D. - michaela.dvorakova(at)pedf.cuni.cz
  • Mgr. Zbyňka Zichum Ph.D. - zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz