Filosofie výchovy a vzdělávání – informace o doktorském studiu

Doktorské studium Filozofie výchovy a vzdělávání se soustřeďuje na teorie výchovy a vzdělávání v jejich vazbě k dějinám filozofie a zejména k současným filozofickým koncepcím. Filozofie výchovy a vzdělávání vychází z kritického myšlení, filozofické antropologie, sociální a politické filozofie, eko-pedagogiky a kritické pedagogiky a je rozšířena o přístupy dalších společenských věd (sociokulturní a lingvistická antropologie, sociologie) se zřetelem ke studiu obecných problémů v současné společnosti. Téma dizertační práce se vztahuje buď k otázkám filozofie výchovy, nebo k tématům kritického myšlení a dalších filozofických oborů.

Využijte možnosti:

  • uskutečnit část studia na domovské fakultě a část ve Filosofickém ústavu AV ČR, prestižním pracovišti mimouniverzitního filozofického bádání;
  • volit si školitele i z řad vědeckých pracovníků FLÚ AV ČR a téma dizertace tak vybírat z široké škály možností;
  • zapojit se do projektů obou pracovišť a využívat jejich badatelského zázemí a knižních fondů.

Stipendium: základ 10 500 Kč/měsíc (netto) s možností dalšího navýšení.

Přihláška: do 30. 4. 2021

Návod, jak postupovat: https://pedf.cuni.cz/PEDF-87.html

Kontaktní osoby:
PedF UK:
michael.hauser [at] pedf.cuni.cz (doc. Michael Hauser, Ph.D.)
FLÚ AV ČR:
ritter [at] flu.cas.cz (doc. Martin Ritter, Ph.D.)