Informace o přijímacích zkouškách

Přijímací zkouška má podobu písemného testu (max. 30 bodů). Test prověřuje orientaci uchazečů a uchazeček ve společenskovědních oborech a porozumění odbornému textu. Test se skládá z deseti úryvků z odborného textu, na základě každého úryvku je položena otázka a uchazeč/ka volí odpověď ze tří možností, z nichž jen jedna je správná. Každá správná odpověď na otázku je hodnocena třemi body.