Informace o přijímacích zkouškách

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se koná pouze ve formě písemného testu, ústní zkouška se tedy nekoná. V testu je 40 otázek s třemi variantami odpovědí (a, b, c), z nichž jen jedna je správná.

Znalostní předpoklady k písemnému testu ze ZSV

Předpokladem zdárného zvládnutí zkušebního testu jsou znalosti středoškolského (gymnaziálního) učiva, jež v současné době zahrnuje základní poznatky zfilozofie, historie, práva, politologie, ekonomie, etiky, sociologie, výrokové logiky. Charakter oboru zároveň vyžaduje též znalosti kulturně historické a určitou orientaci v současném ekonomickém, politickém a kulturním dění.

Doporučená literatura učebnicového typu

 • Adamová, L., Dudák, V., Ventura, V.: Základy společenských věd III. Základy filosofie, etiky. Praha 1995.

 • Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V.: Základy společenských věd II. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha 1995.

 • Gillnerová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd I. Základy psychologie, sociologie. Praha 1995.

 • Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha 1995

 • Buriánek, J.: Sociologie pro střední školy. Praha 1996

 • Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti. Praha 1999

 • Ryska, R.: Právo pro střední školy. Praha 1994

 • Fürst, M.: Filosofie.Praha 1995.

 • Liesmann, K., Zenaty, G.:O myšlení. Olomouc 1994

 • Selucký, O.: Logika prostřední školy. Praha 1995

 • Kol.: Dějiny zemí koruny české I. - II. Paseka, Praha 1992

 • Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha 1991

 • Pavlincová, H. a kol.: Slovník judaismus, křesťanství, islám. Praha 1994

 • Pelcová, N. a kol.: Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace. Praha 1998

 •  Tichá, M.: K aktuálním ekonomickým problémům. PedF UK, Praha 2004

 • Kol. autorů: Společenské vědy pro střední školy 1. díl - 4. díl. Brno, Didaktis.