Harmonogram studia

Ročník

Počet výukových hodin a zkoušky

Název studijního předmětu

Semestr

Zkoušky

zimní

letní

1. ročník

Úvod do studia

15

10

Regionální historie

10

15

Zk

Ekonomie

15

10

Zk

Filozofie

10

15

Zk

Etika

15

10

Zk

2. ročník

Právo

15

10

Zk

Antropologie

10

15

Zk

Sociologie

15

10

Zk

Politologie

10

15

Zk

Didaktika OV a ZSV

15

10

Zk

Konzultace závěrečných prací

10

10

Celkem: 270 hodin

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce