Formuláře magisterského a bakalářského studia

Jedna z odevzdávaných kopíí magisterské i bakalářské práce musí jako poslední stranu obsahovat Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce.

[ PDF ] [ DOC ] [ ODT ]

Formuláře CŽV RS OV naleznete v oblasti stránky tohoto studia - viz http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-studia/rozsirujici-studium-ucitelstvi-ov-a-zsv/zakladni-informace-o-studiu