Volitelné předměty

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

Předmět Doplňující informace neuvedené v Karolínce nebo v SIS
Orientační praxe pro studenty ZSV
Filosofie výchovy  

Je rovněž možné zapsat dva předměty z nabídky filosofie a společenských věd na UK FF, UK FHS nebo UK FSV.