Charakteristika studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studia učitelství společenských věd, filosofie a etiky pro SŠ a VOŠ je připravit plně aprobované učitele a učitelky pro výuku odpovídajících vyučovacích předmětů na všech druzích středních škol a na vyšších odborných školách. Specifikem tohoto studijního programu je zvláštní zřetel na etické a občanské dimenze studovaných oborů.