CEUPES

Posláním občanského sdružení CEUPES (CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY) je slučovat představitele i příznivce filosofie výchovy ve středoevropském prostoru.

Iniciativa se zrodila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Trnavské univerzity a Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi (Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej).

Programové prohlášení ] [ Stanovy sdružení ] [ Složení prezídia ]

Členské příspěvky jsou ve výši 0,- Kč.

Přihlášky do občanského sdružení CEUPES:

Přihláška pro fyzickou osobu: [ PDF ] [ HTML ] [ DOC ]

Přihláška pro právnickou osobu: [ PDF ] [ HTML ] [ DOC ]

Přihlášky zasílejte prosím na adresu:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
CEUPES (KOVF)
Magdalény Rettigové 4
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

k rukám doc. PhDr. Naděžda Pelcové, CSc. nebo Mgr. Davida Rybáka, PhD.