Informace pro studenty se speciálními potřebami

Připomínáme, že na katedře OVF působí kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (dále SP), s níž je možné konzultovat obtíže se studiem, možnosti podpory ve studiu, případně modifikace průběhu vzdělávání a podob atestování (a to ve shodě se zněním funkční diagonostiky). Jste-li studentem s SP a čelíte-li komplikacím spojeným s probíhající vzdálenou výukou, ozvěte se katedrové kontaktní osobě - Zbyňkovi Zichovi; zbynek.zicha [at] pedf.cuni.cz (blíže viz KH).

Bližší inforamace o podpoře studenů s SP viz: http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/studentum-se-specialnimi-potrebami