Složení komisí obhajob a SZZ 22., 24., 25. a 29. 5.
Publikováno May 23, 2023

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 22. 5. 2023 od 9:00

R 208
1. komise
Předseda:     doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Členové:       Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.

R 125
2. komise
Předseda:     Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Členové:       PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.,  PhDr. Milena Tichá, CSc.

SZZ – diplomní 24. 5. 2023 od 9:00

R 208
1. komise:
předseda:    doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.  
členové:        Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Milena Tichá, CSc.

R 125
2. komise:
předseda:     doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové:        Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

SZZ – diplomní 25. 5. 2023 od 9:00

R 208
1. komise:
předseda:    doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. 
členové:        Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Milena Tichá, CSc.

R 125
2. komise:
předseda:     doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové:        Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

SZZ – nediplomní 29. 5. 2023 od 9:00

R 125
1. komise:
předseda:     doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové:        Mgr. Marek Fapšo, Ph.D., JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

R 208
2. komise
Předseda:     doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Členové:       Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

R 302
3. komise:
předseda:     doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové:        PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D., PhDr. Josef Stracený, CSc.