Složení komisí obhajob a SZZ 16., 18. a 23. 1.
Publikováno December 20, 2022

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby leden 2023

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 16. 1. 2023 od 9:00

R 208
1. komise
Předseda:     doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Členové:       doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

SZZ – diplomní 18. 1. 2023 od 9:00

R 122
1. komise:
předseda:    doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.  
členové:        Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D., PhDr. Josef Stracený, CSc.

R 208
2. komise:
předseda:     doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové:        Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., Mgr. Marek Fapšo, Ph.D., PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

SZZ – nediplomní 23. 1. 2023 od 9:00

R 122
1. komise:
předseda:     doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové:        PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

R 208
2. komise:
předseda:     doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové:        Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.