Složení komisí obhajob a SZZ 12., 14. a 19. 9.
Publikováno August 26, 2022

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby září 2022

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 12. 9. 2022 od 9:00 hod.

R122
1. komise
předseda:    doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové:       PhDr. Josef Stracený, CSc., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

R208
2. komise
předseda:  doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

SZZ – diplomní 14. 9. 2022 od 9:00 hod.

R208
1. komise:
předseda: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
členové:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

R122
2. komise:
předseda: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové: PhDr. Milena Tichá, CSc., Tereza Hyánková, Ph.D.

SZZ – nediplomní 19. 9. 2022 od 8:30 hod.

R122
1. komise:
předseda: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
členové: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

R208
2. komise:
předseda: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

R125
3. komise:
předseda: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D., PhDr. Josef Stracený, CSc.