Složení komisí obhajob a SZZ 23., 26. a 29. 5.
Publikováno May 23, 2022

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby květen 2022

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 23. 5. 2022 od 9:00 hod.

R208
1. komise
Předseda:    Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Členové:       PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D., Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

R122
2. komise
Předseda:    doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Členové:       doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

SZZ – diplomní 26. 5. 2022 od 9:00 hod.

R103
1. komise:
předseda: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové: PhDr. Josef Stracený, CSc., PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

R010A
2. komise:
předseda: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.,  Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

R208
3. komise:
předseda: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

SZZ – nediplomní 30. 5. 2022 od 8:30 hod.

R122
1. komise:
předseda: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

členové: PhDr. Josef Stracený, CSc., Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

R208
2. komise:
předseda: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

R125
3. komise:
předseda: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D., PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.